ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียน .(รอบ 6 เดิอน)
  รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียน .(รอบ 6 เดิอน)
  ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฯ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฯ รอบ 6 เดือน
  ดาวน์โหลด

รายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

 • รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียน .(รอบ 6 เดิอน)
  รายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียน .(รอบ 6 เดิอน)
  ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการดำเนินกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฯ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฯ รอบ 6 เดือน
  ดาวน์โหลด

จำนวนทั้งหมด59รายการ

1 2 15
Top