บูตเครื่องแล้วจอมืด แต่ไฟ LED หน้าจอและไฟเคสติด

Category: FAQ

ทำการตรวจสอบที่ปุ่มการปรับสีและแสงที่หน้าจอก่อน จากนั้นจึงเช็คในส่วนของขั้วสายไฟ และขั้วสายสัญญาณระหว่างเคสและจอภาพ หรืออาจเป็นเพราะเสียบการ์ดจอไม่แน่น หากตรวจเช็คอาการเหล่านี้แล้วทุกอย่างเป็นปกติดี สาเหตุน่าจะเกิดจากการ์ดแสดงผลและจอภาพให้นำอุปกรณ์ทั้ง 2 ตัวไปลองกับอีกเครื่องหนึ่งที่ทำงานเป็นปกติ หากการ์ดแสดงผลเสียต้องส่งเคลมหรือเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นจอภาพให้ตรวจเช็คอาการอีกครั้ง ถ้าซ่อมได้ก็ควรซ่อม