ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Top