ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ API Exchange
  ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ API Exchange
  ดาวน์โหลด
 • ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับ GCodeV4
  ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับ GCodeV4
  ดาวน์โหลด
 • คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้งาน
  คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้งาน
  ดาวน์โหลด
 • คู่มือปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารอิเล็กทรอนิกส์ ระดับกลุ่มงาน
  คู่มือปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารอิเล็กทรอนิกส์ ระดับกลุ่มงาน
  ดาวน์โหลด
Top