โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

วันที่ 29 พฤศจิกายน นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้แทนจากกลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัล ให้สอดคล้องกับการสื่อสารในยุคปัจจุบัน โดยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา