โครงการตลาดนัดออนไลน์ เฟส 2 กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับผู้เรียน

โครงการตลาดนัดออนไลน์ เฟส 2 กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับผู้เรียน โดยมีท่านว. วชิรเมธีและคณะมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่ http://moemarket.moe.go.th/