ประชุมทีมงานประสานงานด้านเกียรติบัตรโครงการตลาดนัดออนไลน์

วันที่ 28 เมษายน 2565
นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมทีมงานประสานงานด้านเกียรติบัตรโครงการตลาดนัดออนไลน์ เฟส 2 เพื่อรับเรื่องแก้ไขปัญหาด้านเกียรติบัตรและระบบการอบรมจากผู้ประสานงานจังหวัดและผู้เข้าอบรมโครงการตลาดนัดออนไลน์ เฟส 2