อบรมผู้ดูแลระบบเว็บไซต์หน่วยงาน

20-21 มกราคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อบรมโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ และเว็บไซต์องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ผู้ใช้งานส่วนกลาง ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดต่าง ๆ ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) แจ้งวัฒนะ