อบรมพัฒนาบุคลากรให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายชัชชล ยอดเขียว และ นายสรศักดิ์ เจริญกิตติศักดิ์ ผู้แทนจากกลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ในโครงการ อบรมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยได้รับเกียรติจาก นางธรรมพร แข็งกสิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดสมุทรสงคราม