ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมอบรมการจัดทำเว็บไซต์และดูแลระบบเว็บไซต์

วันที่ 18 มกราคม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ กลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมการจัดทำเว็บไซต์และดูแลระบบเว็บไซต์กับบริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยจุดประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ