ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 27 ธันวาคม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ หน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ