ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู พ.ศ.2566

วันที่ 16 มกราคม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ผู้แทนจาก กลุ่ม / ศูนย์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ