รักษาราชการแทนปลัด ศธ. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมต้อนรับ นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565  ซึ่ง นายอรรถพล สังขวาสี ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ “พระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ศาลประจำหน่วยงาน พระพฤหัสบดี” นอกจากนี้ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปเข้าประดิษฐานในห้องทำงาน และประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีรองปลัด ศธ. รวมทั้งผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค/จังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
เครดิตภาพและเนื้อหา ศธ.360 องศา