พิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายวันละ 150 คน  ประกอบด้วย (สพป.กส.3+กศน.+สพม.กส.+อศจ.) ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์