พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ครบรอบ 101 ปี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 101 ปี โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลรายงาน พร้อมด้วยนายสุทิน แก้วพนา และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพฯ, เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ร่วมพิธี
ขอบคุณภาพและเนื้อข่าว จาก เฟซบุ๊ก ศธ.360 องศา