ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการตามหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายชินโชติ มะเสริฐ และนางสาวเกศินี จันทร์แก้ว ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการตามหลักประกันสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลสุขภาพนักเรียน อันจะเป็นประโยชน์ในการติดตามงานและรายงานผลอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลด้านสุขภาพนักเรียนอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม ไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี