ติดตามผลและการดำเนินงานหลังจากพิธีลงนาม MOU หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เข้าร่วมพูดคุยหารือเพื่อติดตามผลและการดำเนินงาน หลังจากพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการดำเนินโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”  ณ ห้องอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4