โฆษก ศธ.แถลงข่าว ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน 5 นโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง”

วันที่ 15 กันยายน 2565 ด้านหน้าห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการและบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ความก้าวหน้าขับเคลื่อน 5 นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนโยบายเร่งด่วนดังนี้

1.สถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)

2.การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

4.โรงเรียนคุณภาพ

5.พาน้องกลับมาเรียน/กศน. ปักหมุด