กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงข้าราชการ และบุคลากรของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ