กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงข้าราชการและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ