กิจกรรมสร้างเครือข่าย (Networking) ครั้งที่ 4 ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายอิทธิกร ช่างสากลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ให้ข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย(Networking) ครั้งที่ 4 ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และมีกิจกรรมสัมนนาและแชร์ประสบการณ์การต่าง ๆ ด้านไซเบอร์ในองค์กร พร้อมสาธิตวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมี พลเอก กฤษณ์ ลัยวิรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนแวนชัน