กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

นายอิทธิกร ช่างสากลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากร ได้ร่วม กับโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ร.ร. วัดโพธิ์บ้านอ้อย ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อยร่วมกันทาสีลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น เลี้ยงไอศครีม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา และของเล่นให้กับนักเรียน