การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook

วันที่ 16 ธันวาคม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้แทนจากกลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี .. 2566 โดยได้มีกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงร่างแบบสอบถามที่จะใช้ในการสำรวจให้ครอบคลุมและมีประโยชน์ในภาพรวม  โดยมี นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ห้องประชุม BB 205 ชั้น 2  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ