การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรัชมังคลาภิเษก 1  นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้