การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล การขับเคลื่อน การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัฒกรรม และเทคโนโลยีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล การขับเคลื่อน การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัฒกรรมและเทคโนโลยี ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชินโชติ มะเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน จากนั้น ได้มีการบรรยายพิเศษ จากนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ