กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มช่องทางการให้บริการ อีก 1 ช่องทาง “Line Official กระทรวงศึกษาธิการ”

กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มช่องทางการให้บริการ อีก 1 ช่องทาง เพื่อติดตามข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน ผ่าน Line Official กระทรวงศึกษาธิการ
————————————————–
สามารภสแกน เพื่อเพิ่มเพื่อน หรือ ค้นหา คำว่า “กระทรวงศึกษาธิการ”.
————————————————–