ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

 • เรื่อง จัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี 1 เมษายน 2565
  เรื่อง จัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี 1 เมษายน 2565
  ดาวน์โหลด
 • เรื่องเช่าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  เรื่องเช่าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  ดาวน์โหลด
 • เรื่องรายการทำเข็มที่ระลึก
  เรื่องรายการทำเข็มที่ระลึก
  ดาวน์โหลด
 • เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง (ผนังคาน)
  เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบติดผนัง (ผนังคาน)
  ดาวน์โหลด
 • เรื่องจ้างทำโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อมอบแก่เด็กประจำปี 2565
  เรื่องจ้างทำโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อมอบแก่เด็กประจำปี 2565
  ดาวน์โหลด
 • เรื่องจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  เรื่องจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ดาวน์โหลด
 • เรื่อง ทำหนังสือพร้อมแผ่นดีวีดีที่ระลึกข้าราชการพลเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
  เรื่อง ทำหนังสือพร้อมแผ่นดีวีดีที่ระลึกข้าราชการพลเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
  ดาวน์โหลด
 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน
  ดาวน์โหลด
 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ
  ดาวน์โหลด
Top