เปิดงานกิจกรรมอาสาสมัครผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเปิดงานกิจกรรมอาสาสมัครผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล