ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลให้กับ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลให้กับ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัย 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ