พิธีเททองหล่อตราเสมาธรรมจักร ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเททองหล่อตราเสมาธรรมจักร ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณลานจจอดรถ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ