ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันที่ 19-21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง ข้าราชการและบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ

จุดมุ่งหมายของการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของศูนย์เทคโนฯ ได้พูดคุยถึงการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้