ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบราชการและพิธีมอบรางวัลการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของ สป.ศธ.

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบราชการและพิธีมอบรางวัลการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของ สป.ศธ. โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ในผลงานตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม (MOE Market) ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ