ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธาน และนายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox)