ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมต้อนรับ ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ