ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโรงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการอบรม และดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่!!

bit.ly/digicert65

หรือ Scan ที่นี่!!