ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประสานงาน และคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกคลิปวิดิโอกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีสิ้นสุด “

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องอธิปัตย์ คลี่สุนทร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ชั้น 4 ตึกราชมังคลา 1 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (แอพพลิเคชั่น Zoom) ได้มีการจัดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ประสานงาน และคณะกรรมการตัดสินการ คัดเลือกคลิปวิดิโอกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีสิ้นสุด”

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ประสานงาน และคณะกรรมการตัดสิน ได้แจ้งถึงกำหนดการ ขั้นตอนการรับสมัคร และเงื่อนไขการพิจารณาผล โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอระบบการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้