กิจกรรมลงนามถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยกิจกรรมลงนามถวายพระพร
ในวันพฤหัสบดีที 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ