กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วม กับโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ร.ร. วัดโพธิ์บ้านอ้อย ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ข้าราชการ และบุคลากร จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. พร้อมด้วย ผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ร่วมกันทาสีลายกิจกรรม สนามเด็กเล่น พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน