การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ WTS Platform

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อดูต้นแบบและแนวทางการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ WTS Platform และแผนการเรียนการสอนผ่านระบบ Moodle