โครงการ Samart Skills, A Grow with Google program

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ผู้แทนจากกลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงาน Samart Skills, A Grow with Google program ซึ่งจัดขึ้นโดย Google ประเทศไทย ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติ้ง รูม (The-Mitr-thing Room) สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนคนไทยจากทุกสาขาอาชีพให้ได้รับโอกาสในการทำงานภาพใต้พันธกิจ Leave No Thai Behind ของเรา โครงการนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนไทยพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับชั้นมหาวิทยาลัยหรือมีประสบการณ์มาก่อนในด้านต่าง ๆ เช่น IT Support, Data Analytics, Digital Marketing & E-commerce, Cloud Technology และอื่น ๆ เพื่อเป็นการช่วยเติมเต็มช่องว่างของบุคคลกรพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้คนไทยสามารถเข้าถึงการจ้างงานที่มีคุณภาพได้.