โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ศทก.

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกระพง โดยเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้มากมายรวมทั้งพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ หุบกระพงแห่งนี้ โดยภายในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จุดเด่นอยู่ที่นิทรรศการภายในอาคารคุ้มเกล้าสหกรณ์และอาคารนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจที่หุบกระพง นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรจาก ชีวิตจริงของชาวบ้านเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเกษตรของพวกเขาได้เป็นอย่างดี โดยมีทั้งหมด 6 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยกัน ในเวลาต่อมาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดรอดประดิษฐ์  และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ภารกิจด้านเทคโนโลยีการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ เทวัญดารา บีช รีสอร์ท กุยบุรี โดยนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้