อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 กลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์(Zoom) ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณของบุคคลากรดำเนินการได้ตามระบบราชการ