รักษาราชการแทนปลัด ศธ. มอบนโยบาย ณ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัล การขับเคลื่อน การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัฒกรรม และเทคโนโลยีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายอรรถพล สังขวาสี รักษาราชการแทนปลัด ศธ. ได้เดินทางมามอบนโยบายและโอวาทแก่รองศึกษาธิการภาค และ จังหวัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการและการบริหาร ภาครัฐยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัฒกรรมและเทคโนโลยี ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยหัวข้อสำคัญได้แก่การมุ่งเน้นในเรื่องของการพลิกโฉมการศึกษาอันเนื่อง มาจาก สถานการณ์ Digital disruption ที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดสภาวะการถดถอยในการเรียนรู้มีความสนใจต่อการศึกษาลดลง การฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การปรับตัวของคุณครูที่เกี่ยวข้องในสภาวะ Covid-19 ที่นำไปสู่ Vuca World และ Bani world ที่ทำให้เกิดผันผวนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ที่เกิดขึ้น กับผู้เรียน ผู้เรียนมีความสนใจในระบบการศึกษาลดลง ผู้เรียนมุ่งสู่การเรียนแบบวิชาชีพ โดยไม่เน้นในเรื่องของระบบที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้นมีระดับลดลง รวมไปถึงอัตราการเกิดที่ลดลง สภาวะการแข่งขันในการเข้าสู่การทำงานจะเกิดขึ้นน้อยลง สถานศึกษา และการลงทุนด้านการศึกษาจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างไรในอนาคตในฐานะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้กำกับ ศึกษาธิการภาค รวมไปถึงศึกษาธิการจังหวัด ที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะมุ่งเน้นเรื่องระบบการศึกษา การเรียนการสอน ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดจะต้องร่วมมือกัน สร้างกระบวนการจัด การเรียนการสอน Teaching Method พัฒนาระบบ การศึกษา และสมรรถนะของผู้เรียน