พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565  โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี