พบช่องโหว่ TEXT4SHELL (APACHE COMMONS TEXT RCE) ควรดำเนินการอัปเดต