ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ผู้แทนจากกลุ่มแฟลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานเว็บไซต์ และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องอบรม