ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตลอดนัดออนไลน์ ครั้งที่ 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป.ศธ. ได้จัดการประชุมคณะทำงาน และคณะกรรมการ ประสานงานจังหวัด เพื่อสรุปผล การดำเนินงานตลาดนัดออนไลน์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโนยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม เพื่อสรุปผลโครงการในแต่ละกิจกรรมยอดผู้เข้าร่วม ความพึงพอใจ การอภิปรายปัญหา ข้อเสนอแนะจากศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และผู้ประสานงานจังหวัดต่าง ๆ รวมไปถึงความคืบหน้าในการส่งเกียรติบัตรผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 8 กิจกรรมขึ้นไป