ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 และนำเสนอแผนการดำเนินงานปี 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และนำเสนอแผนงานการดำเนินงานในปี 2566 ณ ห้อง ณรงค์ บุญมี