ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง Web server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง Web server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566