วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

โครงการ August Series 2020 ประกอบด้วย

งาน eGoverment Forum , Digital HR Forum , Big Data & Cloud Computing และงาน Digital Business Solutions Summit

https://www.augustseries.com/

Banner link 01